Bestill time hos fysioterapeut Vi tek imot pasientar med eit vidt spekter av sjukdommar og plager, til dømes nakke/ryggplagar, idrettskadar, nyopererte, nevrologiske sjukdommar, revmatiske sjukdommar, lunge- og hjartesjukdommar.

Ut frå undersøking legg vi opp eit behandlingsopplegg som passar for deg. Vi har ei aktiv tilnærming til vårt arbeid og eit ønske om å gi god rettleiing til korleis du sjølv best kan handtere dine plagar.

Vi tilbyr følgande behandlingstypar:

  • Trykkbølgebehandling *
  • Ultralydundersøking *
  • Triggerpunktbehandling med nåler (IMS) og massasje
  • Medisinsk treningsterapi
  • Slyngeterapi
  • Kinesiotape *
  • Lymfeødembehandling
  • Såletilpassing *
  • Kognitiv terapi
  • Injeksjonsbehandling

Våre fysioterapeutar

Magnus Liene
Magnus Liene
Epost: magnusliene@outlook.com

Privatpraktiserande fysioterapeut

Magnus har spesialkompetanse innanfor utralydsdiagnostisering.

Med ultralyd får ein gjort ein meir grundig utredning av dine plager.

Magnus har tatt følgande etterutdanning/kursing:

– Kurs i muskulære smertesyndrom og triggerpunktbehandling med nåler.
– Grunnkurs- Rett til hjelpemiddel etter lov om folketrygd.
– Grunnkurs- Rørsleproblematikk og tekniske hjelpemiddel.
– Kognitiv terapi trinn 1, 1 års deltidsstudium.
– Kinesiotaping trinn 1.
– Kinesiotaping trinn 2.
– Såletilpassingskurs.
– Kinesiotaping trinn 3.
– CKTP sertifisering.

– Diagnostisk ultralydskanning av muskel og skjelett, Basic-modul 1. Fot, ankel, kne.
– Diagnostisk ultralydskanning av muskel og skjelett, Basic-modul 2. Skulder, albue, hånd.
– Diagnostisk ultralydskanning av muskel og skjelett, Basic-modul 3. Hofte, lysk, mage, rygg.
– Diagnostisk ultralydskanning av muskel og skjelett, Advanced-modul 6. Skulder.
– Diagnostisk ultralydskanning av muskel og skjelett, Advanced-modul 5. Kne.
– Diagnostisk ultralydscanning av muskel og skjelett. Advanced-Modul 8, Håndledd og Hånd.
– Diagnostisk ultralydscanning av muskel og skjelett. Advanced-Modul 10, Ultralydveiledede prosedyrer.
– Komplett fysikalsk lymfeødembehandling.

– Grunnkurs i trykkbølgebehandling.

– Muskel og skjelett kongress «hva med hodet».

– Cadaveric MSK and sports medicine ultrasound guided injection course (London, SMUG).

 

Få time på dagen og unngå ventelister:

Bestill på tlf 99377451, epost, lienefysio.no eller kom innom resepsjonen.

Håvard Nesse Røneid
Håvard Nesse Røneid
Epost: havard@pulsforde.no

Privatpraktiserande fysioterapeut.

Håvard er utdanna fysioterapeut ved Høgskulen i Sør-Trøndelag i 2007. Han jobba med driftstilskot på Puls frå 2009-2014, men er no privatpraktiserande.

Kurs/vidareutdanning:

+Aktiv mot kreft- Idrettshøyskolen i Oslo (2016)

+Fysioterapi for eldre-forebygging av funksjonssvikt (Trondheim 2016)

+Fysioterapi for personer med hjertesykdommer (Oslo 2017)

+Lungefysioterapi ved underventilering (Bergen 2018)

+Smertebehandling for fysioterapeuter (Bergen 2019)

Håvard har brei erfaring innanfor idrett frå det norske herrelandslaget i volleyball, Førde fotball, Førde handball og Førde Volleyball. Behandling: trykkbølge, diagnostisk ultralyd, massasje (også på arbeidsplassen din), tilpassa treningsprogram for dei med ulike plagar.