Bestill time hos fysioterapeut Vi tek imot pasientar med eit vidt spekter av sjukdommar og plager, til dømes nakke/ryggplagar, idrettskadar, nyopererte, nevrologiske sjukdommar, revmatiske sjukdommar, lunge- og hjartesjukdommar.

Ut frå undersøking legg vi opp eit behandlingsopplegg som passar for deg. Vi har ei aktiv tilnærming til vårt arbeid og eit ønske om å gi god rettleiing til korleis du sjølv best kan handtere dine plagar.

Vi tilbyr følgande behandlingstypar:

  • Trykkbølgebehandling *
  • Ultralydundersøking *
  • Triggerpunktbehandling med nåler (IMS) og massasje
  • Medisinsk treningsterapi
  • Slyngeterapi
  • Kinesiotape *
  • Lymfeødembehandling
  • Såletilpassing *
  • Kognitiv terapi

Våre fysioterapeutar

Magnus Liene
Magnus Liene
Epost: magnusliene@outlook.com

Privatpraktiserande fysioterapeut

Er sertifisert kinesiotaper, utfører nålebehandling, trykkbølgebehandling, ultralydsundersøking, såletilpassing, lymfeødembehandling, treningsterapi, massasje, og kognitiv terapi.

Få time på dagen og unngå ventelister:

Bestill på tlf 99377451, epost, lienefysio.no eller kom innom resepsjonen.

Håvard Nesse Røneid
Håvard Nesse Røneid
Epost: havard@pulsforde.no

Privatpraktiserande fysioterapeut.

Håvard er utdanna fysioterapeut ved Høgskulen i Sør-Trøndelag i 2007. Han jobba med driftstilskot på Puls frå 2009-2014, men er no privatpraktiserande.

Kurs/vidareutdanning:

+Aktiv mot kreft- Idrettshøyskolen i Oslo (2016)

+Fysioterapi for eldre-forebygging av funksjonssvikt (Trondheim 2016)

+Fysioterapi for personer med hjertesykdommer (Oslo 2017)

+Lungefysioterapi ved underventilering (Bergen 2018)

+Smertebehandling for fysioterapeuter (Bergen 2019)

Håvard har brei erfaring innanfor idrett frå det norske herrelandslaget i volleyball, Førde fotball, Førde handball og Førde Volleyball. Behandling: trykkbølge, diagnostisk ultralyd, massasje (også på arbeidsplassen din), tilpassa treningsprogram for dei med ulike plagar.