Bli medlem!

Type kontraktOrdinær pris
Kom som du er!
Avtale 1
Bedrifter med 3-10 medlemmar på Puls.
Avtale 2
Idrettsavtalar og bedrifter med over 10 medlemmar på Puls.
Nordsjø
For dei som er vekke 40% av tida pga. arbeid.
Ungdomskule
For dei som går på ungdomskule, 8.-10. klasse.
Vidaregåande
For dei som går på vidaregåande skule.
Høgskulen
For dei som går på høgskulen i Førde.
Hugs bevis dersom du har rett på avtale!
12 mnd
479,- pr. mnd.459,- pr. mnd.429,- pr. mnd.370,- pr. mnd.329,- pr. mnd.399,- pr. mnd.349,- pr. mnd.
6 mnd549,- pr. mnd.
3 mnd629,- pr. mnd.
1mnd679,-
Klippekort
10 klipp
1350,-
Vekeskort329,-
Drop-in179,-
Innmelding249,-

Administrasjonsgebyr (gjeld for kontrakt og medlemskort): 249,-
Nytt medlemskort (dersom mista eller øydelagd): 100,-

Ved forlenging av medlemskap innanfor kontraktstida betalar ein ikkje administrasjonsgebyr. Er førre kontrakt utgått ved fornying av medlemskap, betalar ein administrasjonsgebyr.

Alle medlemsskap inkluderar éin gratis time med Personleg Trenar.