Bli medlem!

Type kontraktOrdinær pris
Kom som du er!
Avtale 1
Bedrifter med 3-10 medlemmar på Puls.
Avtale 2
Idrettsavtalar, tilsette i stat og kommune, og bedrifter med over 10 medlemmar på Puls.
Senior
Pensjonistar (med mulighet for 2 mnd frys kvart år)
Nordsjø
For dei som er vekke 40% av tida pga. arbeid.
Vidaregåande
For dei som går på vidaregåande skule.
Ungdomskule
For dei som går på ungdomskule, 8.-10. klasse.
Høgskulen
For dei som går på høgskulen i Førde.
12 mnd
499,- pr. mnd.479,- pr. mnd.449,- pr. mnd.429,- pr.mnd.390,- pr. mnd.399,- pr. mnd.349,- pr. mnd.349,- pr. mnd.
6 mnd579,- pr. mnd.
3 mnd649,- pr. mnd.
1mnd699,-
Klippekort
10 klipp
1500,-
Vekeskort399,-
Drop-in199,-
Innmelding249,-

Administrasjonsgebyr (gjeld for kontrakt og medlemskort): 249,-
Nytt medlemskort (dersom mista eller øydelagd): 100,-

Ved forlenging av medlemskap innanfor kontraktstida betalar ein ikkje administrasjonsgebyr. Er førre kontrakt utgått ved fornying av medlemskap, betalar ein administrasjonsgebyr.

Alle medlemsskap inkluderar éin gratis time med Personleg Trenar.