Kva kan Puls Førde tilby di bedrift?

Vi på Puls Førde ønskjer å bidra til bedriftene i regionen. Med våre fasilitetar og kunnskap kan vi garantere eit godt samarbeid mot ei friskare bedrift.

Som bedrift kan du og dine tilsette få rabatt hos oss på Puls Førde. I tillegg til medlemsskap tilbyr vi;

 •  Fellestimar for bedrifter(sal og sykkel).
 •  Aktiv pause. Førebyggande og helseframmande trening i arbeidstida, 15 min.
 •  Bedrifthelsetjeneste
  • Vi har samarbeid med bedriftshelse 1.
 • Fysioterapi
  • Null ventetid
 •  Foredrag
  • Kva er «Inaktivitet» og kva gjer det med oss.
  • Kosthald i kvardagen hjå oss nordmenn.
 •  Personleg treningsveiledning
  • Individuell oppfølging av dei ansatte.
 • Test
  • Kroppsanalyse
  • VO2 maks
  • Watt
  • Makspuls

Treningar for bedrifter, kan førgår på i Puls eller hjå den einskilde bedrifta. Vi tilrettelegg treninga for di bedrift, og sørgjer for at den er både kjekk og sosial. Rabatten som Puls kan tilby vert gitt som takk for intern marknadsføring – alle tilsette skal informerast om tilbodet.

Ønskjer du eit uforpliktande tilbod på treningsabonnement til bedrifta di?

Ring 57 82 31 32 eller send ein e-post med førespurnad til havard@pulsforde.no