Vi tilbyr akupunkturbehandling for både vaksne og born. Akupunktur kan stimulere kroppens eigne helbredelsesprosessar og kan være aktuell behandling ved astma, allergi, muskel- og skjelettproblem.

Stadig fleire vel akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller førebygge plager av forskjellig slag:

 • Migrene/hovudsmerte
 • Eksem/allergi (mat og pollen)/astma
 • Høgt blodtrykk
 • Søvnproblem
 • Stress og uro
 • Menstruasjonsproblem
 • Urinvegsproblem
 • Infertilitet (både menn og kvinner)
 • Svangerskapskvalme
 • Mangel på morsmjølk
 • Overgangsplager
 • Muskel- og skjelettplager
 • Fibromyalgi
 • Reumatiske plager
 • Fordøyingsproblem/-sjukdommar
 • Tinnitus
 • Kvalme (til dømes postoperativ etter cellegiftbehandling)
 • Lettare plager med angst og depresjon
 • Spedbarnskolikk (akupunktøren må ha vidareutdanning i barneakupunktur)

Denne lista er ikkje uttømmande. Om du ynskjer behandling for andre sjukdommar eller helseplager, kan du gjerne kontakte oss for å høyre om dette er noko vi kan hjelpe deg med.

 

Helene Vejlskov Vie
Helene Vejlskov Vie
Epost: helene_vejlskov_vie@hotmail.com

Akupunktør

Akupunktør (bachelor 2012) og Operasjonssjukepleiar( bachelor 1996)

Har jobba som akupunktør ved Førde Akupunktur AS sidan 2012.

Jobbar idag 100% v/FSS som operasjonsjukepleiar.

Helene gir akupunkturbehandling på kveldstid her på Puls Førde.

tlf: 95 89 38 97